Chính phủ ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP khuyến khích đầu tư xây dựng khu đô thị

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì đầu tư kinh doanh khu đô thị, chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP tháo gỡ những khó khăn doanh nghiệp gặp phải.

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư 2014, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở 2014 không cần phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (Nghị định số 11).

Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư hoặc Luật Nhà ở đồng thời với Nghị định số 11, sẽ được thực hiện theo các văn bản pháp luật nói trên.

Các dự án chưa làm thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chỉ cần làm các thủ tục theo Luật Nhà ở hoặc luật Đầu tư.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan.

Nghị quyết của Chính phủ đã tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp xây dựng khu đô thị đang gặp phải, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 vừa qua. Những khó khăn thông thường liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư của các dự án khi đồng thời phải tuân thủ các Luật Đầu tư, Luật Nhà ở và Nghị định số 11.

Theo quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, khu đô thị là khu vực xây dựng một hay nhiều khu chức năng của đô thị, được giới hạn bởi các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân tạo hoăc các đường chính đô thị. Khu đô thị bao gồm các đơn vị ở, các công trình dịch vụ cho bản thân khu đô thị đó, có thể có các công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng.

Trong tình trạng diện tích đất các khu trung tâm đang dần khan hiếm, các khu đô thị đang có xu hướng dịch chuyển dần ra ngoại thành với diện tích lớn, quy hoạch đồng bộ các khu chức năng.

Các khu đô thị của Tập đoàn Vingroup hiện đang thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng tiêu dùng và nhà đầu tư do cơ sở hạ tầng đồng bộ, chất lượng xây dựng đảm bảo, thiết kế thông minh, tiện dụng. Với thương hiệu Vinhomes, các dự án đang từng bước khẳng định vị thế của tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Vinhomes đang dần hình Thành các khu đô thị mới với đầy đủ các công trình hạ tầng cơ bản, giải quyết đáng kể nhu cầu nhà ở chất lượng cao cho cư dân đô thị, phân tán, giảm tải áp lực giao thông các khu vực nội đô.

Viết bình luận

%d bloggers like this: